0936322668

Ngô Quang Vinh

10 năm tham gia Quân Đội nhân dân Việt nam

– Từng là Giảng viên Trường Đại học Thương nghiêp T.Ư

Là Giám Đốc Công ty Kinh Doanh Tổng hợp Thanh hóa,

Đã học phương pháp huấn luyên và đào tạo kinh doanh Truyền thống

và Hệ thống tại: Mỹ, Nhật, Ma Lai, Indonesia và Singapore

Trải  qua hơn 30 năm Huấn luyện, Đào tạo và tư vấn

-Hiện là Diễn giả, Chuyên gia  tại:

Tâm Việt  Group Hà Nội, chuyên trách các tỉnh phía Nam

– Là giảng viên cao cấp: Viện khoa học và phát triển Nguồn nhân lựcTp:HCM

– Cố vấn, Huấn luyện, đào tạo và tư vấn về:

Tái cấu trúc và quản trị Doanh nghiệp tại: Trung tâm xúc tiến

thương mại và hổ trợ Doanh nghiệp TPESC. Tp Hồ Chí Minh

Chuyên đào tạo  và huấn luyện các chuyên để tạo động lực,

các kỹ năng mềm cho Doanh nghiệp và trường học


This entry was posted in . Bookmark the permalink.